Որոնում

253

1. Ով Հիսուս, Դու մեծ սիրո աղբյուր,
Օգնիր, որ ես էլ, Տեր, սիրող լինեմ,
Ով Հիսուս, Դու խնդության աղբյուր,
Շնորհիր, որ ես էլ, Տեր, ուրախ լինեմ։

Ոչնչություն եմ, Տեր, հող ու մոխիր եմ, Տեր,
Բայց Դու ներիր իմ հանցանքներն,
Խնդրում եմ, Տեր, լսիր իմ շուրթերից
Հառաչանքն այս իմ սրտի խորքից.
Ողորմեա՜, իմ Տեր։

2. Ով Հիսուս, խաղաղության աղբյուր,
Օգնիր, որ ես էլ, Տեր, խաղաղ լինեմ:
Ով Հիսուս, համբերության աղբյուր,
Շնորհիր, որ ես էլ , Տեր, միշտ համբերեմ։

3. Ով Հիսուս, Դու քաղցրության աղբյուր,
Օգնիր, որ ես էլ, Տեր, քաղցր լինեմ:
Ով Հիսուս, Դու բարության աղբյուր,
Շնորհիր, որ ես էլ , Տեր, բարի լինեմ։

4. Ով Հիսուս, Դու հավատքի աղբյուր,
Օգնիր, որ ես էլ, Տեր, միշտ հավատամ:
Ով Հիսուս, Դու հեզության աղբյուր,
Շնորհիր, որ ես էլ, Տեր, միշտ հեզ լինեմ։