Որոնում

261

1. Հիսուսը սեր է, Նա մեզ կսիրի,
Փրկիչը սեր է, Նա ինձ կսիրի։

Ուստի նորից կերգեմ,
Իմ Տերը սեր է,
Փրկիչը սեր է,
Նա  ինձ  կսիրի։

2. Մեղքի բեռի տակ ես շատ հեծեցի,
Մեղքի բեռի տակ ճնշված մնացի։

3. Խաչը բարձրացար և չարչարվեցիր,
 Խաչը բարձրացար իմ սիրո համար։

4. Ով հավատարիմ Փրկիչ իմ Հիսուս,
Սիրելի Հիսուս, Դու ինձ կսիրես։