Որոնում

261

1. Տեր Հիսուս սեր է, Նա զիս կսիրե,
Փրկիչը սեր է, Նա զիս կսիրե։

     Ուստի նորեն կերգեմ՝
     Իմ Տերը սեր է,
     Փրկիչը սեր է,
     Նա զիս կսիրե։

2. Մեղքի բեռան տակ ես շատ հեծեցի,
Մեղքի բեռան տակ ճնշված մնացի։

3. Աստված Իր Որդուն ղրկեց երկնքեն,
Եվ Նա զոհվեցավ իմ սիրո համար:

4. Ո՜վ հավատարիմ Փրկիչ իմ, Հիսո՛ւս,
Սիրելի Հիսուս, Դուն զիս կսիրես։

5. Դուն խաչը ելար և չարչարվեցար,
Դուն խաչը ելար իմ սիրո համար: