Որոնում

262

1. Որոշել եմ Հիսուսին հետևել:  (3)
            Դառնալ չկա:
2. Ով չհետևի, ես կհետևեմ:   (3)
3. Խաչը՝ առջևում, աշխարհն՝ ետևում:  (3)