Որոնում

262

1. Որոշել եմ Հիսուսին հետևել: (3)
           Դառնալ չկա (2):
2. Ով չհետևի` ես կհետևեմ: (3)
           Դառնալ չկա (2):
3. Խաչը՝ առջևում, աշխարհն՝ ետևում: (3)
           Դառնալ չկա (2):