Որոնում

264

1 .Հեռավոր մի երկրում,
Մսուրի մեջ մի մութ,
Ծնվեցիր, իմ Փրկիչ սիրելի։

Թեև չեմ տեսել ես
Աչքերովս երբեք,
Հավատքով եմ տեսել
Քեզ, իմ Տեր (2)։

2. Ինձ համար ես եկել
Եվ ապրել երկրի վրա,
Ինձ համար անդադար աղոթել։

Թեև չեմ լսել ես
Աղոթքներն այդ սիրո,
Հավատքով եմ տեսել
Քեզ, իմ Տեր (2)։

3. Ինձ համար ես տարել
Ծանր խաչդ հլու,
Ինձ համար ես կրել տանջանքներ։

Թեև չեմ տեսել ես
Հեռավոր այդ երկրում,
Հավատքով եմ տեսել
Քեզ, իմ Տեր (2)։

4. Ինձ համար ես մեռել
Ու դրվել գերեզման,
Ինձ համար հարություն ես առել։

Թեև չեմ եղել ես
Պահապան մի զինվոր,
Հավատքով եմ տեսել
Քեզ, իմ Տեր (2)։

5. Հավատքով եմ հիմա
Տեսնում Քեզ, ով իմ Տեր,
Հոր աջ կողմը նստած ինձ համար։

Հավատքով եմ ապրում
Այս խավար երկրի վրա,
Հավատքով ես պիտի
Փրկվեմ, փրկվեմ։