Որոնում

264

1. Հեռավոր մի երկրում,
Մսուրի մեջ մի մութ,
Ծնվեցիր, իմ Փրկիչ սիրելի։
      Թեև չեմ տեսել ես
      Աչքերովս երբեք,
      Հավատքով եմ տեսել
      Քեզ, իմ Տե՛ր (2)։

2. Ինձ համար ես եկել
Եվ ապրել երկրի վրա,
Ինձ համար անդադար աղոթել։
      Թեև չեմ տեսել ես
      Աչքերովս երբեք,
      Հավատքով եմ տեսել
      Քեզ, իմ Տե՛ր (2)։

3. Ինձ համար ես տարել
Ծանր խաչդ հլու,
Ինձ համար ես կրել տանջանքներ։
      Թեև չեմ եղել ես
      Հեռավոր այդ երկրում,
      Հավատքով եմ տեսել
      Քեզ, իմ Տե՛ր (2)։

4. Ինձ համար ես մեռել
Ու դրվել գերեզման,
Ինձ համար հարություն ես առել։
      Թեև չեմ եղել ես
      Պահապան մի զինվոր,
      Հավատքով եմ տեսել
      Քեզ, իմ Տե՛ր (2)։

5. Հավատքով եմ հիմա
Տեսնում Քեզ, ո՛վ իմ Տեր,
Հոր աջ կողմը նստած ինձ համար։
      Հավատքով եմ ապրում
      Այս խավար երկրի վրա,
      Հավատքով ես պիտի
      Փրկվեմ, փրկվեմ։