Որոնում

265

1. Գնում էր Պետրոսը ճամփով քարքարոտ,
Ճամփան շատ երկար էր, ճամփան էր փշոտ.
<<Տե՜ր, ողորմիր, ուժ տուր ոտքերիս,
Տե՜ր, ողորմիր, հասնեմ իմ հոտին,
Քանզի ծարավ են մարդիկ Քո ջրին,
Տեր, ինձ ողորմիր, ուժ տուր ոտքերիս։

2. Հալածում են մարդիկ, չունեմ ես դադար,
Տեր, քարոզում եմ Քո խոսքերը արդար,
Տեր, ասացիր՝ նմանվիր դու Ինձ,
Տեր, ասացիր՝ խաչդ վերցրու,
Եկ Իմ հետևից, Իմ ճամփան է ճիշտ:
Տեր, Դու ողորմիր, ուժ տուր ոտքերիս։

3. Երկար ես քայլեցի, շատ տառապեցի,
Բայց Քո ճանապարհից ես չշեղվեցի։
Տեր, տանում են ահա խաչելու,
Անարժանիս խաչին գամելու,
Թող որ ինձ խաչեն, խաչեն գլխիվայր,
Տեր իմ, Քո փառքով Դու ինձ երկինք տար>>։