Որոնում

266

Օրհնեալ է Աստված,
Քրիստոս պատարագեալ,
Բաշխի ի միջի մերում, ալէլուիա։

Զմարմին իւր տայ մեզ կերակուր
Եւ սուրբ զարիւնն իւր ցօղէ ի մեզ, ալէլուիա։
Մատիք առ Տէր և առէք զլոյս, ալէլուիա։
Ճաշակեցեք և տեսէք, զի քաղցր է Տէր, ալէլուիա։

Օրհնեցէք զՏէր յերկինս, ալէլուիա։
Օրհնեցէք զՆա ի բարձունս, ալէլուիա։
Օրհնեցէք զՆա ամենայն հրեշտակք Նորա, ալէլուիա։
Օրհնեցէք զՆա ամենայն զօրութիւնք Նորա, ալէլուիա։

(Օրհնյալ  է  Աստված,
Պատարագելով  Քրիստոսին`
Բաժանեց  մեր  մեջ: Ալելուիա:

Իր  Մարմինը  որպես  կերակուր  տվեց մեզ,
Եվ  իր սուրբ  Արյունը  ցողեց  մեզ  վրա, ալելուիա:
Մտեք  Տիրոջ  մոտ  և  լույս  առեք,  ալելուիա:
Ճաշակեցեք  և տեսեք , որ  քաղցր  է  Տերը, ալելուիա:

Օրհնեցեք  Տիրոջը  երկնքում, ալելուիա:
Օրհնեցեք  Նրան  բարձունքներում, ալելուիա:
Օրհնեցեք  Նրան, Նրա  բոլոր  հրեշտակներ, ալելուիա:
Օրհնեցեք  Նրան, Նրա  բոլոր  զորություններ, ալելուիա:)