Որոնում

268

1.Բոլորս ալ սրտանց սիրենք
Եվ ոչ թե կեղծ շրթունքներով,
Երբ որ Հիսուս վերադառնա, (2)
Որ զԻնք պատրաստ դիմավորենք։

2. Ինչպե՞ս կրնաս դուն աղոթել,
Երբ եղբորդ վշտացուցած ես,
Տերը չլսեր աղթքդ, (2)
Եթե դու հաշտված չըլլաս։

3. Հիսուս ըսավ, թե ներեցեք,
Որպեսզի ձեզի ալ ներվի,
Քանզի ան որ չներեր, (2)
Չպիտի ներվի Անոր։