Որոնում

269

1. Շուտով իմ Տերը՝ Հիսուս արքան,
Ամպերով երկնից դեպ երկիր կգա,
Կգա մեծ շուքով, կգա մեծ փառքով,
Երբ որ Հայր Աստված հրաման կտա։

      Ալելուիա՜, (3)
      Հիսուս իմ Տերը ամպերով կգա,
      Ալելուիա՜, (3)
      Հիսուս իմ Տերը շատ շուտով կգա։

2. Բազմած հրեղեն կառքին երկնային`
Պիտի երկիր գա՝ ի տես ամենքի,
Պիտի Նա ջոկի ցորենը հարդից,
Խոնարհ գառները՝ համառ այծերից։

3. Ուզում եմ լինեմ սուրբ հարսանիքին,
Գամ ու խառնվեմ ընտիր գառներին,
Չմնամ կարոտ Քո լուսե դեմքին,
Արժանի լինեմ Քո մեծ խնջույքին։