Որոնում

270

1. Մեր ճամփան է միշտ փշոտ ու քարքարոտ,
Ա՜խ, մեր սրտերն են Քո սիրուն միշտ կարոտ,
Լքված էինք ու մոլորված աշխարհում,
Բայց մենք գտանք մեր փրկությունն ու մեր տուն։

Թո՛ղ մեր սրտերում բորբոքվի կրակը,
Որ վառ մնա Քո Սուրբ Հոգու ճրագը,
Գործիր Դու մեր սրտերի մեջ, ով Հիսուս,
Որ իմանան՝ Դու ես մեր Տերը և Հույս։

2. Կա՞ աշխարհում, արդյոքայսքան շատ մեծ սեր,
Կամ հոգատար ու տանջված այսպիսի Տեր,
Չեմ մոռանա Քո վերքերը, իմ Հիսուս,
Կամ էլ խոցված Քո ձեռքերը, ով իմ Լույս։

3. Խաչափայտին գամեցիր մեր մեղքերը
Ու փշրեցիր մեր քարացած սրտերը,
Օտար էինք, հիմա դարձանք հարազատ,
Չենք վախենում, թեկուզ աշխարհն անի դատ։