Որոնում

272

1. Միայն Դու ես արժանի
Այս գիրքը վերցնելու
Ու նրա կնիքները բացելու,
Քանի որ Դու մորթվեցիր։

     Ու մեզ արյունովդ գնեցիր
     Աստծո համար (2)
     Ամեն ցեղից, ամեն լեզվից,
     Ժողովրդից ու ազգից։

2. Թագավորներ ենք մենք հիմա,
Հիմա մենք քահանաներ ենք
Ու երկրի վրա կթագավորենք,
Քանի որ Դու մորթվեցիր։