Որոնում

273

1. Տկարացած, հոգնած եմ,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր,
Տրտում սիրտս խոցված է,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր։

Օգնիր, օգնիր,
Սուրբ Հայր, օգնիր։
Խավարից լույս հանիր։

2. Վկան ես իմ ցավերի,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր,
Հալածանքի, տանջանքի,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր։

3. Թշնամուցս ազատիր,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր,
Մեղքերիցս ազատիր,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր։

4. Օգնիր ինձ`հաղթող լինեմ,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր,
Թշնամուց ես չպարտվեմ,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր։

5. Տեր, ինձ Քեզ նմանեցրու,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր,
Հոգիս Քեզ մոտ վերցրու,
Իմ սուրբ Հայր, օգնիր։