Որոնում

273

1. Տկարացած, հոգնած եմ,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր,
Ջահել սիրտս խոցված է,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր։

      Օգնի՜ր, օգնի՜ր,
      Սուրբ Հայր, օգնի՜ր,
      Խավարից լույս հանիր։

2. Վկան ես իմ ցավերի,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր,
Հալածանքի, տանջանքի,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր։

3. Թշնամուցս ազատի՛ր,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր,
Մեղքերիցս ազատի՛ր,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր։

4. Օգնի՛ր ինձ`հաղթող լինեմ,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր,
Թշնամուց ես չպարտվեմ,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր։

5. Տե՛ր, ինձ Քեզ նմանեցրո՛ւ,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր,
Հոգիս Քեզ մոտ վերցրո՛ւ,
Իմ սուրբ Հա՜յր, օգնի՛ր։