Որոնում

275

1. Փչեց մեղմ զեփյուռ
Պարտեզում Եդեմի,
Ծառերը մեղմիկ երգ երգեցին,
Հնչեց թախծաձայն կանչը Տեր Աստծո.
<<Ադա՛մ, ո՞ւր ես։

2. Մի՞թե դու կերար
Պարտեզի այն պտղից,
Որից չուտելու պատվերն առար,
Մի՞թե մերժեցիր իմ խորհուրդները:
Ադա՛մ, ո՞ւր ես>>։

3. Հնչում է այս ձայնը
Վեց հազարամյակ
Ըմբոստ մարդկության ականջներում,
Հնչում է, կանչում, փնտրում է, սպասում.
<<Ադա՛մ, ո՞ւր ես>>։