Որոնում

277

1. Կթողնեմ աշխարհը, կգնամ Հորս մոտ,
Որ սիրող հայացքով իմ ճամփան է պահում,
Թե երբ կմտնեմ հանգիստը Իր։

Հայր իմ սիրասուն, ես Քեզ եմ գալիս,
Ընդունիր հոգիս Քո սուրբ ձեռքերում։

2. Կթողնեմ տաղտկալի մարմինն այս հողեղեն,
Կգնամ Հայրենիք, ուր կենաց լույսի մեջ
Ցնծում են անհամար հոգիներ։

Հայր իմ սիրասուն, ես Քեզ եմ գալիս,
Ընդունիր հոգիս Քո սուրբ քաղաքում։

3. Կգնամ Հորս մոտ, ուր սիրով հորդահոս
Բխում է սրտերում հավերժ արքայություն,
Երանավետ կյանք ու ցնծություն։

Հայր իմ սիրասուն, ես Քեզ եմ գալիս,
Ընդունիր հոգիս Քո սուրբ հանդեսում։