Որոնում

278

1. Թող օրհնվի մեր հավաքը,
Հորը հասնի տրված փառքը,
Փառաբանենք Հայր Աստծուն:

Ալելուիա, օվսաննաներ։ (3)

2. Եկեք բացենք մեր սրտերը,
Թող օրհնություն լցնի Տերը,
Գովաբանենք Աստծո Գառին։

3. Խոնարհելով մեր անձերը`
Երգենք գոհության երգերը,
Փառաբանենք Տեր Հիսուսին։

4. Օրհնյալ լինի Աստծո Հոգին,
Լուսավորեց մեզ, ամենքին,
Գովաբանենք Տիրոջ Հոգուն։

(նոր եղանակ)
1. Թող օրհնվի մեր հավաքը,
Հորը հասնի տրված փառքը,
Փառաբանենք Հայր Աստծուն: (3)
Ալելուիա, օվսաննաներ, (2)
 Ալելուիա Հայր Աստծուն:

2. Եկեք բացենք մեր սրտերը,
Թող օրհնություն լցնի Տերը,
Գովաբանենք Աստծո Գառին։(3)
            Ալելուիա, օվսաննաներ, (2)
            Ալելուիա Աստծո Գառին։

3. Խոնարհելով մեր անձերը`
Երգենք գոհության երգերը,
Փառաբանենք Տեր Հիսուսին։(3)
            Ալելուիա, օվսաննաներ, (2)
            Ալելուիա Տեր Հիսուսին։

4. Օրհնյալ լինի Աստծո Հոգին,
Լուսավորեց մեզ, ամենքին,
Գովաբանենք Տիրոջ Հոգուն։(3)
            Ալելուիա, օվսաննաներ, (2)
            Ալելուիա Տիրոջ Հոգուն։