Որոնում

279

1. Ուրա՞խ ես, որ Հիսուսը մեղքերդ ներեց
Եվ հոգուդ վրա ճնշող բեռը կրեց,
Խղճի խայթեն լման քեզ ազատեց։

      Փա՛ռք տուր Տիրոջ, պատմե՛, պատմե՛,
      Բարի լուրը տարածե՛,
      Որ լսեն ընկերներդ, հավատան ընկերներդ
      Որ փրկվին իրենց մեղքերեն։

2. Ուրա՞խ ես, որ Տերը քեզ կառաջնորդե
Կյանքի տխուր, կյանքի դժվար ճամփաներում,
Եվ հետդ է որպես Տեր և Ընկեր։

3. Ուրա՞խ ես, որ ժառանգակից եղար
Երկնային կյանքին, փառքին հարեցար:
Հիսուսն ըսավ. «Ես եմ կյանքն ու ճամփան»: