Որոնում

282

1. Սրտանց գոհություն զորության Աստծուն,
Աչքաթող չարեց ապերախտ մարդուն,
Մեզ մոտ ուղարկեց Իր միակ Որդուն,
Սրտանց գոհություն մեր սիրո Աստծուն։

Սրտանց գոհություն մեր Տեր Հիսուսին,
Որ սարն էր ելնում խաչը Իր ուսին,
Այդ մեր մեղքերն էր տանում Իր ուսին,
Սրտանց գոհություն մեր կյանքի Հույսին։

2. Սրտանց գոհություն Աստծո Որդուն,
Որ  անչափ սիրեց մեղավոր մարդուն,
Մեղավոր էինք, գտանք թողություն,
Սրտանց գոհություն, մեր Կյանք, Սրբություն։

3. Սրտանց գոհություն Աստծո Որդուն,
Կյանքն Իրենով է, շնորհեց հաղթություն,
Կենդանի ջուր է ծարավ սրտերին,
Սրտանց գոհություն հարուցյալ Փրկչին: