Որոնում

286

1. Ժամերը հաշված, քայլերը պատրաստ,
Հրեշտակներն են՝ բանակներ կազմած,
Հիսուսը նստած, Կյանքի Գիրքն առած,
Բացում է էջերն արյունով կնքված։

Ալելուիա՜, (3)
Տեր Հիսուսը լույս ամպերով երկիր կգա,
Ալելուիա՜, (3)
Արդարության առաջնորդը շուտով կգա։

2. Գրվա՞ծ է արդյոք անունդ այնտեղ,
Գրվա՞ծ է արդյոք այն Կենաց Գրքում,
Մաքրիր քո անձը արյամբ Հիսուսի,
Տիրոջ վերքերը էլ մի նորոգիր:

3. Հագիր դու ճերմակ ու գոտիդ կապիր,
Փեսան է գալիս, ել, դիմավորիր,
Հրավեր ունես երկինք մտնելու,
Հիսուսն է գալիս՝ հարսին տանելու։