Որոնում

29

     Чудн.край 92 ПВ 837
1. Աստված իմ...
Ծածուկ չեն Քեզնից սիրտս, մեղքերս,
Վերքերս տեսնում ես, Աստված իմ,
Տեսնում ես Դու ինձ խոցող նետերը,
Գիտես Դու մտքերս, Աստված իմ:

2. Տեսնում ես...
Կես ճամփին ես կանգնել եմ, հոգնել եմ,
Բայց վառ է Քո արյան մորմոքը,
Արյունոտ է այս կյանքի արոտը,
Սուրբ կյանքի ես այնպես կարոտ եմ:

3. Աստված իմ...
Օգնի՛ր Դու ինձ ճամփեքիս քարքարոտ՝
Չլինեմ ուժասպառ, հուսահատ,
Մինչև որ հասնեմ հանգիստն արևոտ,
Մինչ լինեմ ես Քեզ մոտ, միշտ Քեզ մոտ,
Աստված իմ...