Որոնում

291

1. Սիրում եմ (3) Քեզ, ի՛մ Տեր, (2)
Դու ես ճանապարհը,
Դու ես ճշմարտությունը,
Դու ես կյանքը,
Դու ես հարությունը,
Դու ես երկնքի դուռը,
Դու ես զորությունը,
Դու ես հանճարը,
Դու ես կենաց խոսքը։

2. Սիրում եմ (3) Քեզ, ի՛մ Տեր, (2)
Դու ես իմ ասպարը,
Դու ես իմ վահանը,
Դու ես իմաստությունը,
Դու ես սրբությունը,
Դու ես փրկությունը,
Դու ես արդարությունը,
Դու ես, ՈՐ ԷՆ,
Եվ որ պիտի գաս: