Որոնում

293

      ՆԵԵՏ 34 
1. Մեղքերովս, Տե՜ր, ահա Քեզի կուգամ,
Կոտրած սրտով, Տե՜ր, հիմա Քեզի կուգամ:
Տե՜ր, շատ լավ գիտեմ` կտեսնես իմ սիրտս,
Մեղքերով ճնշված, մեղապարտ իմ սիրտս։

      Մեղքերովս, Տե՜ր, ահա Քեզի կուգամ,
      Կոտրած սրտով, Տե՜ր, հիմա Քեզի կուգամ։

2. Խիղճս կտանջե զիս ցորեկ-գիշեր
Եվ կամբաստանե Քու առջևդ, Տե՛ր,
Կուզեմ ազատվիլ հոգեկան այս խռովքեն
Ու թիթեռի պես թեթև ըլլալ մշտորեն։

3. Ծարաված սրտով աղբյուրիդ կուգամ,
Քաղցած ու հոգնած` ահա Քեզի կուգամ,
Ճաշակել կուզեմ երկնային մանանայեդ
Ու խմել կենաց հավիտենական ջուրեն։

4. Քու հզոր ձեռքովդ վերցուր զիս տիղմեն
Եվ ազատե զիս մեղքի այս փոսեն։
Գողգոթայի խաչին վրա թափված արյամբ
Թողություն շնորհե՛, ո՜վ իմ Աստվածս օրհնյալ։