Որոնում

298

1. Նայիր, ինչ խավար է շուրջբոլորդ,
Մարդիկ խարխափում են խավարում,
Գնում են դեպ կորուստ հավիտյան՝
Առանց հասկանալու։ (2)

Կանգնեք, մարդիկ, լսեք Աստծուն,
Որ ձեզ համար զոհեց իր Որդուն,
Տեսեք` ինչպես կանչում է Նա.
<<Ետ դարձեք Հիսուսին, ետ դարձեք>>։

2. Շատ-շատերը ծիծաղում են,
 Երբ ճշմարտության խոսք են լսում,
Համարելով հին առասպելներ,
Խավար ճամփով են գնում։ (2)