Որոնում

3

1. Հովվի ձայնն է ահա լսվում,
Գառներին վտանգ է սպառնում:
Լսե՛ք՝ ինչպես թախանձագին
Նա կանչում է մոլորվածին։

Փնտրեցե՛ք, փնտրեցե՛ք,
Ահա կորչում են խավարում,
Փնտրեցե՛ք, փնտրեցե՛ք,
Բարի Հովիվն է պահանջում։

2. Ահա նրանք՝ ծարավ, սոված,
Մեղքի խավարում մոլորված:
Հիսուսը սիրով դիմում է քեզ,
Թեկուզ մեկին փարախ բերես։

3. Մի՞թե արյունը մեր Փրկչի
Չհեղվեց ի սեր կորածի,
Եվ մի՞թե ինքդ քո կյանքը սին
Չես զոհելու Իր սուրբ գործին։