Որոնում

300

1. Օրհնյալ Սուրբ Հոգի, մեծ Մխիթարիչ,
Վշտացած հոգիս Դու մխիթարի՛ր։

     Զղջում եմ, Հիսո՜ւս, կենաց Ջուր բարի,
     Դու՝ ճշմարիտ Լույս, Փրկիչ աշխարհի։

2. Օրհնյալ ես, Հիսուս, ընկածին սիրող,
Հոգսաշատ հոգուս հոգսը վերցնող։

3. Հոգուս աչքը բա՛ց, որ Քեզ ճանաչեմ,
Արածիս համար զղջամ, ամաչեմ։