Որոնում

301

1. Հեռացել եմմոռացել եմ,
Ապառաժ է դարձել իմ հոգին,
Հառաչում եմաղաչում եմ,
Հասիր ինձՀիսուս թանկագին։

Արտասվում եմչկա
Ինձ ընկեր անբաժան,
Թողել են բոլորն ինձ,
Դարձել եմ անարժան:
Խնդրում եմիմ Հիսուս,
Վերադարձ շնորհիր ինձ,
Իմ հոգում մնացել ես միակ հույս։

2. Տառապում եմխիստ տանջվում եմ,
Մնացել եմ մենակ ու մոլոր,
Աղաչում եմՔեզ կանչում եմ,
Օգնիր ինձՀիսուս թանկագին։