Որոնում

301

1. Հեռացել եմ, մոռացել եմ,
Ապառաժ է դարձել իմ հոգին,
Հառաչում եմ, աղաչում եմ,
Հասի՜ր ինձ, Հիսո՛ւս թանկագին։

     Արտասվում եմ, չկա
     Ինձ ընկեր անբաժան,
     Թողել են բոլորն ինձ,
     Դարձել եմ անարժան:
     Խնդրում եմ, ի՛մ Հիսուս,
     Վերադարձ շնորհիր ինձ,
     Իմ հոգում մնացել ես միակ հույս։

2. Տառապում եմ, խիստ տանջվում եմ,
Մնացել եմ մենակ ու մոլոր,
Աղաչում եմ, Քեզ կանչում եմ,
Օգնի՜ր ինձ, Հիսո՛ւս թանկագին։