Որոնում

303

1. Եկեք գովենք ու երգենք մեր Աստծուն,
Օրհնենք, փառաբանենք Տիրոջ սերն անհուն,
Սաղմոսներ ասենք քնարով, տավիղով,
Ով Հոգի ունի, թող օրհնի այս երգով։

Օրհնյալ ես, օրհնյալ, փառավոր Աստված`
Սիրով աննման, գթած, ողորմած:
Թագավորություն, փառք ու զորություն
Լինեն Հորն ու Որդուն և Սուրբ Հոգուն։

2. Օրհնում ենք Քեզ ,Տեր, քանզի մեզ սիրեցիր,
Մեր փրկության համար Որդուդ զոհեցիր:
Նվագով, երգով, սաղմոսներ ասելով՝
Օրհնում ենք Քեզ` սուրբ ես, սուրբ ես, Թագավոր։

3. Ճշմարտությունով ու Հոգով պաշտեցեք
Աստծուն, ով սուրբեր, երկրպագեցեք,
Շեփորով, թմբուկով, սաղմոս ասելով՝
Ով Հոգի ունի, թող օրհնի այս երգով։