Որոնում

305

1. Թե մեղավոր կզգաս քեզի,
Հիսուս կներե,
Թե վերք ունիս սրտիդ վրա,
Հիսուս կամոքե։

     Հիսուս ըսավ. «Ինծի եկե՛ք,
     Ես ձեր Փրկիչն եմ»։
     Ըսե. «Հիսո՛ւս, Քեզի կուգամ,
     Օրհնե, կաղաչեմ»։

2. Հիսուս կցրե խավարդ,
Եվ դուն կտեսնիս,
Հիսուս կուտա քեզ Սուրբ Հոգին,
Երբ դուն փափագիս։