Որոնում

305

1. Թե մեղավոր կզգաս քեզի,
Հիսուս կներե,
Թե վերք ունիս սրտիդ վրա,
Հիսուս կամոքե։

Հիսուս ըսավ. <<Ինծի եկեք,
Ես ձեր Փրկիչն եմ>>։
Ըսե. <<Հիսուս, Քեզի կուգամ,
Օրհնե, կաղաչեմ>>։

2. Հիսուս կցրե խավարդ,
Եվ դուն կտեսնիս,
Հիսուս կուտա քեզ Սուրբ Հոգին,
Երբ դուն փափագիս։