Որոնում

310

1. Հիսուսը, սրտիդ դռան
Կանգնած՝ կթակե ան,
Կթակե, որ դուն բանաս,
Սրտումդ Իրեն տեղ տաս։

      Սրտիդ դռան բանալին
     Հանձնե՛ Տեր Հիսուս Փրկչին,
     Բա՛ց, որ սիրտդ գրավե ու սրբե
     Եվ խավարդ լույս դարձնե,
     Բա՜ց, բա՜ց, բա՜ց։

2. Որչա՞փ կանգնե ու թակե,
Որչա՞փ սրտիդ դուռն զարկե,
Դե ե՛կ, բա՛ց Անոր համար,
Թող դառնա լույս քո խավարն։

3. Ո՜հ, քարասի՛րտ մեղավոր,
Սրտիդ դուռը բա՛ց այսօր,
Բա՛ց, որ Տերը ներս մտնե,
Քու սրտումդ բնակվե։