Որոնում

310

1. Հիսուսը, սրտիդ դռան
Կանգնած, կթակե ան,
Կթակե, որ դուն բանաս,
Սրտումդ Իրեն տեղ տաս։

Սրտիդ դուռը դուն բացե,
Տեր Հիսուսին ընդունե,
Բաց, որ սիրտդ գրավե ու սրբե
Եվ խավարդ լույս դարձնե,
Բա՜ց, բա՜ց, բա՜ց։

2. Որչափ կանգնե ու թակե,
Որչափ սրտիդ դուռն զարկե,
Դե ե՛կ բաց Անոր համար,
Թող դառնա լույս քո խավարն։

3. Ո՜հ, քարասիրտ մեղավոր,
Սրտիդ դուռը բաց այսօր,
Բաց, որ Տերը ներս մտնե,
Քու սրտումդ բնակվե։