Որոնում

312

1. Մեղքի համար մեռած եմ,
Մեղքի համար մեռած եմ,
Մեղքին մեռած լինելով`
Աստծո զավակ եմ:
Մեղքից ազատ եմ,    (2)
Տիեզերքի Արարչի`
Իմ հոր ժառանգն եմ:

          Հոգին է վկայում,
          Հոգին է ազատում,
          Խաչի ճանապարհով
          Տերն է ինձ տանում:
          Հոգին է վկայում,
          Հոգին է ազատում,
          Սիրո ճանապարհով
          Ինձ առաջնորդում:

2. Օրենքի համար մեռա
Քրիստոսի մարմնով,
Քրիստոսի շնորհքով
Աստծո զավակ եմ:
Օրենքից ազատ եմ,   (2)
Օրենքից ազատ`
Աստծո զավակ եմ:

3. Աշխարհի համար մեռա
Իմ Տիրոջ խաչով ,   (2)
Աշխարհին խաչված եմ:
Աստծուց ծնված եմ,
Աշխարհին կհաղթեմ,
Եվ հենց մեր հավատքն է,
Որ աշխարհին կհաղթե: