Որոնում

312

1. Մեղքի համար մեռած եմ,
Մեղքի համար մեռած եմ,
Մեղքին մեռած լինելով`
Աստծո զավակ եմ:
Մեղքից ազատ եմ, (2)
Տիեզերքի Արարչի`
Իմ հոր ժառանգն եմ:

     Հոգին է վկայում,
     Հոգին է ազատում,
     Խաչի ճանապարհով
     Տերն է ինձ տանում:
     Հոգին է վկայում,
     Հոգին է ազատում,
     Սիրո ճանապարհով
     Ինձ առաջնորդում:

2. Օրենքի համար մեռա
Քրիստոսի մարմնով,
Քրիստոսի շնորհքով
Աստծո զավակ եմ:
Օրենքից ազատ եմ, (2)
Օրենքից ազատ`
Աստծո զավակ եմ:

3. Աշխարհի համար մեռա
Իմ Տիրոջ խաչով, (2)
Աշխարհին խաչված եմ:
Աստծուց ծնված եմ,
Աշխարհին կհաղթեմ,
Եվ հենց մեր հավատքն է,
Որ աշխարհին կհաղթե: