Որոնում

316

1. Ուղեղովս են անցնում մտքեր,
Անցնում սրտիս զարկերով.
Երազել եմ տեսնել Քեզ, Տե՛ր,
Քո Սուրբ Հոգու աչքերով։ (2)

     Ա՜խ, երանի առջևս գաս,
     Արցունք թափեմ ոտքերիդ,
     Սրտումս վառված կարոտս տաս,
     Շուրթերս հպեմ վերքերիդ։

2. Փափագել եմ Քեզ պաշտելիս
Ոտքերիդ մոտ խոնարհվել,
Ոտքերդ գրկել, սեղմել կրծքիս,
Սրտիս ցավը մոռանալ։ (2)

3. Շիկացել եմ, հրդեհ դարձել
Քո սուրբ սիրո կրակից,
Այրվել եմ, փոշի դարձել
Քեզ տեսնելու կարոտից։ (2)