Որոնում

318

1. Օրհնե Տերը, ով իմ անձս,
Անոր բոլոր բարիքները մի' մոռնար,
Օրհնե Տերը, ով իմ անձս, (3)։ (2)

2. Օրհնե Տերը, ով իմ անձս,
Անոր բոլոր բարիքները մի' մոռնար,
Նա կներե քու մեղքերդ,
Կբժշկե քու ցավերդ,
Օրհնե Տերը, իմ անձս։