Որոնում

319

1. Ինչքա՜ն բարի է Տերը,
Որ կրում է մեր բեռը,
Ամեն օր ու ամեն վայրկյան
Մեզ հետ քայլում է:
Ինչքան սիրով է Տերը,
Միշտ տեսնում ենք Իր սերը,
Ամեն օր ու ամեն վայրկյան
Նա մեզ սիրում է:
      Ամեն ծունկ պիտ կրկնվի,
      Ամեն լեզու դավանի՝
      Քրիստոսն է միայն Տերը
      Ու միակ Փրկիչ:

2. Նա է մարդկության հույսը,
Այս մութ աշխարհի լույսը,
Որ կբացի ու կփշրի
Ամեն կապանքներ:
Ո՞ւր է մահի խայթոցը՝
Մարդկության վերջակետը:
Փառք լինի Աստծո Որդուն,
Որ մեզ ազատեց:
      Ազատեց Նա մեզ մահից,
      Այս աշխարհի խավարից,
      Ուրախություն, խաղաղություն
      Բերեց մեր սրտին: