Որոնում

320

1. Միակ Աստվածն է Եհովան, (2)
Նա է սերը, Նա է Տերը հավիտյան։
   Պիտի երգեմ՝ ալելուիա՜։
   Պիտի գոչեմ`ալելուիա:                                             
   Միակ Աստվածն է Եհովան հավիտյան:

2.Հիսուսն է սուրբ Որդին Աստծո։ (2)
Նա է ճամփան, Նա է կյանքը հավիտյան։
   Պիտի երգեմ՝ ալելուիա՜,
   Պիտի գոչեմ՝ ալելուիա՜,                                            
   Հիսուսն է սուրբ Որդին Աստծո հավիտյան։

3. Հաղթական է Աստծո Հոգին, (2)
Նա է միակ սրբությունը հավիտյան։
   Պիտի երգեմ՝ ալելուիա՜,
   Պիտի գոչեմ՝ ալելուիա՜,                                            
   Հաղթական է Աստծո Հոգին հավիտյան։

4. Սուրբ է, սուրբ` Երրորդությունը, (2)
Որ Էր, որ Է, որ կլինի հավիտյան։
   Պիտի երգեմ՝ ալելուիա՜,
   Պիտի գոչեմ՝ ալելուիա՜,                                            
   Սուրբ է, սուրբ է Երրորդությունը հավիտյան։