Որոնում

320

1. Միակ Աստվածն է Եհովան, (2)
Նա է սերը, Նա է Տերը հավիտյան։
     Պիտի երգեմ՝ ալելուիա՜։
     Պիտի գոչեմ`ալելուիա:
     Միակ Աստվածն է Եհովան հավիտյան:

2. Հիսուսն է սուրբ Որդին Աստծո։ (2)
Նա է ճամփան, Նա է կյանքը հավիտյան։
     Պիտի երգեմ՝ ալելուիա՜,
     Պիտի գոչեմ՝ ալելուիա՜,
     Հիսուսն է սուրբ Որդին Աստծո հավիտյան։

3. Հաղթական է Աստծո Հոգին, (2)
Նա է միակ սրբությունը հավիտյան։
     Պիտի երգեմ՝ ալելուիա՜,
     Պիտի գոչեմ՝ ալելուիա՜,
     Հաղթական է Աստծո Հոգին հավիտյան։

4. Սուրբ է, սուրբ` Երրորդությունը, (2)
Որ Էր, որ Է, որ կլինի հավիտյան։
     Պիտի երգեմ՝ ալելուիա՜,
     Պիտի գոչեմ՝ ալելուիա՜,
     Սուրբ է, սուրբ է Երրորդությունը հավիտյան։