Որոնում

322

1. Ով Տէր, լսէ ձայնն աղօթքիս
Եվ դիր ականջ աղաչանքիս
Ու ծառայիդ տուր պատասխան,
Ով Տէր Աստված արդարութեան։

2. Քու ծառայիդ հետ մի մտներ
Դատաստանի, Տէր մարդասէր,
Քանզի բնաւ մարդ մ՛ալ չկայ,
Որ Քու առջևդ արդարանայ։

3. Իմ ձեռքս Քեզի կերկնցնեմ,
Զի Քեզ միայն իմ Տէրս գիտեմ.
Չորցած երկրի պէս՝ անձս Քեզի
Մեծ փափագով կծարաւի։

4. Ինծի սուրբ կամքդ սորվեցուր,
Կատարելու շնորհքդ ալ տուր,
Զի անձս Քեզի եմ վերցուցած,
Դուն ես ինծի միակ Աստուած։

5. Բարի Հոգիդ առաջնորդէ,
Ուղիղ երկիրդ զիս մտցնէ.
Զիս ապրեցուր անուանդ համար,
Չարէն փրկէ, Աստուած արդար։