Որոնում

324

1. Ու սրտիս անհուն թևերով խնդուն,
Աստված իմ, հոգով Քեզ փառաբանեմ,
Մտքիս թռիչքով, երազով սիրուն,
Աստված իմ, սրտով Քեզ փառաբանեմ։

Ու Քո փրկարար, Քո սրտի ձայնով
Կյանքիս ընթացքը ես Քեզ նվիրեմ։

2. Ու տկարության մեջ իմ այս խղճուկ
Վշտերովս անգամ Քեզ փառաբանեմ,
Եվ իմ հույսերի լույսերով ճախրուն,
Աստված իմ, հոգով Քեզ փառաբանեմ։

3. Դու լույս ես հավետ, Դու՝ կյանքի աղբյուր,
Քո խաղաղությամբ ես գոտեպնդվեմ,
Օ՜, Դու փրկարար Հովիվ ինձ գտնող,
Քո գավազանով ես մխիթարվեմ։