Որոնում

325

1. Երկինքը Աստծո փառքը կպատմե,
Արև, աստղեր կխոսեն Իր մասին,
Աստված Իր խոսքը մեզի կհայտնե,
Ինչպես հայտնվեց լույսը խավարում։
       Չկա զրույց, չկան նաև խոսքեր,
       Բայց երկիրը լեցուն է Իր խոսքով,
       Արդյո՞ք պատրաստ են այսօր ձեր սրտերն`
       Ընդունելու Արարչի մեծ փառքը։

2. Երկիրը Իր զորությունով շինեց,
Աշխարհը իմաստությունով հիմնեց,
Ամեն ինչ ուղղության մեջ Նա դրեց,
Բայց մարդը Աստծուց հրաժարվեց։
       Հաշտվի՛ր այսօր, ո՛վ սիրտ դու մարդկային,
       Միջնորդ է քեզ Որդին աստվածային,
       Նա քեզ համար խաչափայտին գամվեց,
       Հաշտվի՛ր, քանի ժամանակ է տվել։

3. Նոր երգ երգենք Աստծո մեծ փառքին`
Հոժարակամ խոնարհվելով Խոսքին,
Ոչ միայն գեղեցիկ, լավ խոսքերով,
Թող փառավորվի Աստված մեր կյանքով։
       Բաժին ունենք այսօր մենք Հիսուսից,
       Հաղորդ եղանք աստվածային լույսին,
       Ուրախությամբ, երանությամբ լեցուն
       Փառավորենք Հիսուսի սուրբ անունն։