Որոնում

326

1. Տեր, Քու խոսքովդ մեզի ստեղծեցիր,
Դուն հաստատեցիր երկինք ու երկիր:
Որչափ կսիրեմ ես Քու օրենքդ,
Ան է ամեն օր իմ մտածմունքս։

2. Օրհնեցե՛ք Տերը, ով բոլոր ազգեր,
Գովեք զԱնիկա, ով ժողովուրդներ:
Նեղությանս մեջ Տերը կանչեցի,
Անիկա պատասխան տվավ ինծի։

3. Լսե՛ք ասիկա, ով բոլոր ազգեր,
Ու ականջ դրեք, ով ժողովուրդներ,
Աստված մեզի համար Փրկիչ ղրկեց,
Ան մեզի համար Իր կյանքը զոհեց։

4. Հիմա մոտեցե՛ք շնորհաց Աթոռին,
Կյանք պիտ ունենաք, թե հուսաք Գառին,
Ան է Փրկիչը համայն աշխարհի,
Ապաշխարեցեք, կսպասե ձեզի։