Որոնում

329

1. Քեզ եմ սպասում, արի Դու, իմ Տեր, ալելուիա՜,
Քեզ եմ երգում՝ օվսաննա, իմ Տեր, ալելուիա՜,

Օվսաննա՜ Փրկչին Սիոնի,
Երգիր՝ օվսաննա՜, ալելուիա՜։

2. Իսրայելը սպասում է Փրկչին, ալելուիա՜
Ու փրկություն տվող Արարչին, ալելուիա՜։

3. Երգիր, աշխարհ, Փրկչին օվսաննա, ալելուիա՜,
Նա մեր Մեսիան է՝ Աստծուց տրված, ալելուիա՜։

4. Հավիտյան փառք երկնից Եկողին, ալելուիա՜,
Հավիտյան փառք Հորից Եկողին, ալելուիա՜։