Որոնում

33

1. Ուրախացիր, օրհներգ հյուսիր,
Երգիր սերը սուրբ Հիսուսի,
Նա փրկեց մեզ, սրբեց մեղքից,
Հոգիս, երգի՛ր,
Ինչքա՜ն մեծ է սերն Հիսուսի:

2. Անմիտ էի ու անառակ,
Բայց հոր նման սիրեց Նա ինձ
Ու ինձ ներեց մեղքերս համակ,
Հոգիս, երգի՛ր,
Ի՜նչ անհուն է սերն Հիսուսի:

3. Դժոխքն էլ ինձ թե պաշարի,
Կփրկե ինձ փարոսն հույսի,
Կտանի ինձ Նա սուրբ երկինք,
Հոգիս, երգի՛ր,
Ի՜նչ կարող է սերն Հիսուսի: