Որոնում

335

Մտի՛ր Նրա սրահները,
Երկրպագի՛ր Տիրոջը,
Մտի՛ր Նրա սրահները,
Հիանալի փառքը տե՛ս:
    Մտի՛ր Նրա սրբության վայրը,
    Նրան գովաբանի՛ր: 
    Մտի՛ր Նրա սրահները,
    Էությունդ կփոխվի: