Որոնում

337

Տերն իմ Հովիվն է,
Կարոտություն պիտի չունենամ,
Թեև քայլեմ ես
Մահվան շուքի ձորի միջով:

Չեմ վախենա (3)
Ոչ մի բանից: