Որոնում

337

Տերը իմ Հովիվն է,
Կարոտություն պիտի չունենամ,
Թեև քայլեմ ես
Մահվան շուքի ձորի միջով:
      Չեմ վախենա (3)
      Ոչ մի բանից: