Որոնում

339

1.Սուրբ Հոգի, արի˜ (2), Սուրբ Հոգի: /2/
Արի˜, որ փոխվենք, արի˜, որ լցվենք,
Արի˜, որ զորանանք, հաղթանակենք:       

2. Սուրբ Հոգի, գործի˜ր (2), Սուրբ Հոգի: /2/
Գործիր մեր սրտում, գործիր մեր մտքում,
Գործիր մեր առօրյա ճամփաներում:                 

            Արի˜, մեզ փոխիր, արի մեզ լցրու,
            Արի˜, մեզ զորացրու, սովորեցրու:         

            Գործիր մեր սրտում, գործիր մեր մտքում,
 Գործիր մեր առօրյա ճամփաներում: