Որոնում

339

1. Սուրբ Հոգի՜, արի՜ (2), Սուրբ Հոգի՜: (2)
Արի՜, որ փոխվենք, արի՜, որ լցվենք,
Արի՜, որ զորանանք, հաղթանակենք:

2. Սուրբ Հոգի՜, գործի՜ր (2), Սուրբ Հոգի՜: (2)
Գործի՛ր մեր սրտում, գործի՛ր մեր մտքում,
Գործի՛ր մեր առօրյա ճամփաներում:

      Արի՜, մեզ փոխի՛ր, արի՜, մեզ լցրո՛ւ,
      Արի՜, մեզ զորացրո՛ւ, սովորեցրո՛ւ:
      Գործի՛ր մեր սրտում, գործի՛ր մեր մտքում,
      Գործի՛ր մեր առօրյա ճամփաներում: