Որոնում

343

1. Խոսքերդ վառ լույս են իմ ճամփին,
Ամեն օր կնորոգեն իմ հոգին,
Դեղ են թանկ, որ պետք են աչքերիս,
Ճերմակ հանդերձ, որ ծածկույթ է մեղքերիս։

     Սուրբ Հոգի ազատության,
     Կառաջնորդես դեպի նոր կյանք սրբության։
     Սուրբ Հոգի ուրախության,
     Կառաջնորդես դեպի նոր կյանք սրբության։

2. Բարի՛ Հովիվ, իմ սրբությո՛ւն, իմ փրկությո՛ւն,
Ջրի վտակ՝ չորացած իմ կյանքում,
Ծաղկեցնող՝ ամայի սիրտը իմ,
Կսիրես ինձ, կներես, Փրկի՛չ անգին։

3. Ոտքերիդ տակ դնեմ կյանքը իմ,
Մաքրի՛ր ինձ աղտերից հանց ոսկին,
Երբ անցնեմ կրակով հալոցքի,
Կաղաչեմ Քեզ, առաջնորդի՛ր, Սո՛ւրբ Հոգի։