Որոնում

343

1. Խոսքերդ վառ լույս են իմ ճամփին,
Ամեն օր կնորոգեն իմ հոգին,
Դեղ են թանկ, որ պետք են աչքերիս,
Ջուր են սուրբ, որ ինձ մաքրում են մեղքերից։

Սուրբ Հոգի ազատության,
Կառաջնորդես դեպի նոր կյանք սրբության։
Սուրբ Հոգի  ուրախության,
Կառաջնորդես դեպի նոր կյանք սրբության։

2. Բարի Հովիվ, իմ սրբություն, իմ փրկություն,
Ջրի վտակ՝ չորացած իմ կյանքում,
Ծաղկեցնող՝ ամայի սիրտը իմ,
Կսիրես ինձ, կներես, Փրկիչ անգին։

3. Ոտքերիդ տակ դնեմ կյանքն իմ,
Մաքրիր ինձ աղտից ինչպես ոսկին,
Երբ անցնեմ կրակով հալոցքի,
Կաղաչեմ Քեզ, առաջնորդիր, Սուրբ Հոգի։