Որոնում

346

1. Ե՛կ Տիրոջը գովենք
Ու Նրան փառաբանենք,
Հիսուսի անունը
Մեր հայ ազգին վկայենք։
Մեր Տիրոջը գովենք
Ու Նրան միշտ մեծարենք,
Հիսուսի գործերը
Բոլոր ազգերին պատմենք։

     Օ՜, ի՜նչ հիանալի
     Տեր ունենք մենք,
     Որ կարող է մեզ
     Փրկել ու ազատել։

2. Եկե՛ք մեր երգերով
Նրան օրհնենք ու գովենք
Ու մեր ամբողջ կյանքով
Տեր Հիսուսին փառք բերենք:
Եկե՛ք միասնաբար
Սուրբ Հոգով ջերմ աղոթենք,
Հիսուսի գալստյանն
Սպասելով՝ պատրաստվենք։

3. Ահա Նա գալիս է,
Մեր աչքերը բարձրացնենք,
Հիսուսի հետ մեկտեղ
Երկնի փառքերը մտնենք։
Քանզի Նա է միայն
Արժանի առնելու փառք
Եվ պատիվ, զորություն
Հիմա և միշտ, հավիտյան։