Որոնում

347

1. Հիսուսն է միայն ամեն բան,
Նա է Ալֆան և Օմեղան,
Առաջինը և վերջինը իմ կյանքի մեջ:
Փոթորիկները երբ որ գան
Կյանքս անելու ցիրուցան,
Իր զորավոր բազուկներով կգրկի ինձ։

Ուստի երգում եմ բարձրաձայն՝
Իր անունին վստահելով,
Իմ բոլոր մեղքերը ներեց
Ու ցավերից ինձ ազատեց։
Հիսուսը միայն ինձ համար ամեն բան է:

2. Շատերն այսպես անցնում, գնում,
Առանց հավատի են մնում,
Հավիտենական պատժին են արժանանում։
Հիսուս սրա համար եկավ,
Խաչափայտի վրա մեռավ,
Որ ամեն ոք, ով հավատա, նա փրկվի։

Ուստի Նրան դու վստահիր,
Մեղքերդ Իրեն խոստովանիր,
Հույսդ միայն Հիսուս լինի,
Նեղ ճամփայով գնա, անցիր:
Հիսուսը միայն ինձ համար ամեն բան է:
Հիսուս միայն, Հիսուս միայն, Հիսուս միայն։