Որոնում

347

1. Հիսուսն է միայն ամեն բան,
Նա է Ալֆան և Օմեղան,
Առաջինը և վերջինը իմ կյանքի մեջ:
Փոթորիկները երբ որ գան
Կյանքս անելու ցիրուցան,
Իր զորավոր բազուկներով կգրկի ինձ։
      Ուստի երգում եմ բարձրաձայն՝
      Իր անունին վստահելով,
      Իմ բոլոր մեղքերը ներեց
      Ու ցավերից ինձ ազատեց։
      Հիսուսը միայն ինձ համար ամեն բան է:

2. Շատերն այսպես անցնում, գնում,
Առանց հավատքի են մնում,
Հավիտենական պատժին են արժանանում։
Հիսուս սրա համար եկավ,
Խաչափայտի վրա մեռավ,
Որ ամեն ոք, ով հավատա, նա փրկվի։
      Ուստի Նրան դու վստահի՛ր,
      Մեղքերդ Իրեն խոստովանի՛ր,
      Հույսդ միայն Հիսուսն արա՛,
      Նեղ ճամփայով մտի՛ր, գնա՛:
      Հիսուսը միայն ինձ համար ամեն բան է:
      Հիսուս միայն, Հիսուս միայն, Հիսուս միայն։