Որոնում

349

      ՆԵԵՏ 84 
1. Միայն թող Քեզ նայեմ, ո՜վ Տեր, (3)
Առանց ետ նայելու,
     Հետևեմ քայլերիդ, ո՜վ Տեր,
     Հետևեմ անվհատ, ո՜վ Տեր,
     Հետևեմ հարատև, ո՜վ Տեր,
     Առանց ետ նայելու։

2. Միայն թող Քեզ սիրեմ, ո՜վ Տեր, (3)
Առանց ետ նայելու,
     Սիրեմ ներկայությունդ, ո՜վ Տեր,
     Սիրեմ անկեղծությամբ, ո՜վ Տեր,
     Սիրեմ միշտ, հարատև, ո՜վ Տեր,
     Առանց ետ նայելու։

3. Միայն Քեզ ծառայեմ, ո՜վ Տեր, (3)
Առանց ետ նայելու,
     Անեմ միայն Քո կամքն, ո՜վ Տեր,
     Անեմ այն անվարան, ո՜վ Տեր,
     Անեմ միշտ, հարատև, ո՜վ Տեր,
     Առանց ետ նայելու։