Որոնում

350

1. Այսօր ուրախության օր է,
Քանզի մեր Տերը ներկա է,
Եկեք գովենք մեր երգերով
Եվ չտարվենք մեր հոգսերով։

Ով դուք, բոլոր սուրբեր, եկեք,
Ձեր աչքերը վերև բարձրացրեք
Ու նայեցեք Աստծո Գառին`
Խավարը ցրող Լույսին։
Ահա մեր լույսը։ (4)

2. Դու, որ հեռու ես Հիսուսից,
Հուսահատված ես քո կյանքից,
Հիմա արի ու ընդունիր
Եվ ուրախության մեջ մտիր։

3. Այսօր ուրախության օր է,
Մեկը մեղքից փրկվում է:
Երկնքի հրեշտակները բոլոր
Ցնծում, երգում են բերկրանքով։