Որոնում

354

1. Լայնածավալ այս աշխարհում
Մարդիկ թշվառ են, խեղճ, տրտում:
Լաց ու արցունք, սով, փոթորիկ՝
Բաժինն են մեծ ու փոքրի։
Սրտերն են դառը՝ ցավով պատած,
Ապագան է անհայտ երազ,
Սև  ամպերով  պատած երկինք,
Տագնապի մեջ՝ բոլոր մարդիկ։

Ով Տեր Հիսուս, արի շուտով,
Մեր կյանք՝  հանգիստ և ապահով,
Քեզ ենք կարոտ, ով Տեր Հիսուս։
Ով Տեր Հիսուս, ով Տեր Հիսուս,
Արի  շուտով։

2. Լսեք ձայնը`մեղմ ու քաղցրիկ,
Տարածեք խոսքը անուշիկ,
Ժամանակն է սուղ, թանկագին,
Շուտով կգա Աստծո Որդին:
Արթուն կացե՛ք` պատվերն է Իր:
Հասավ ժամը փառաց  լույսի,
Վեր նայեցեք դուք ամպերին,
Տեսեք, ահա Աստծո Որդին։

3. Նա է լույսը մեր փառավոր,
Կբուժի մեր ցավերը բոլոր։
Կամոքի վիշտը  սրտերի,
Կսրբի արցունքն մեր աչքերի։
Նեղությունները կվերջանան,
Ուրախությամբ մենք ընդունենք,
Հիացումով Նրան նայենք
Եվ Իր շուրջը մենք բոլորենք։