Որոնում

355

1. Պայքարինք, եղբայրներ, Հիսուսով
Չարի բոլոր ուժերուն դեմ քաջաբար,
Հարձակինք հավատքով ամեն օր
Սատանին ամրոցներուն դեմ անհամար։

Վեր բռնենք ջահը Ավետարանի
Եվ լույս սփռենք համայն  խավար աշխարհին,
Օն, առա՛ջ, եղբայրներ,
Օն, առա՛ջ, և քույրեր,
Վեր բռնենք ջահը Ավետարանի
Եվ լույս սփռենք համայն  խավար աշխարհին։