Որոնում

356

Ճաշակեցե՛ք ու տեսեք՝
Տերը բարի է։
Ազգեր, Նրան ճանաչեք՝
Տերը բարի է։
Բոլոր սուրբերի երգն է՝
Տերը բարի է։