Որոնում

358

1. Աչքերս բաց, Տեր,
Հիսուսին տեսնեմ,
Ականջս բաց, Տեր,
Հիսուսից լսեմ։

Տեր, օգնիր, տեսնեմ
Հիսուսին հոգով,
Դավանեմ Նրան
Սերս՝ աղոթքով։

2. Տեր, օգնիր լսեմ
Հիսուսի ձայնը,
Քաղցր խոսքերը,
Իր սուրբ պատգամը։