Որոնում

358

1. Աչքերս բա՛ց, Տե՛ր,
Հիսուսին տեսնեմ,
Ականջս բա՛ց, Տե՛ր,
Հիսուսից լսեմ։

    Տե՛ր, օգնի՛ր` տեսնեմ
    Հիսուսին հոգով,
    Դավանեմ Նրան
    Սերս՝ աղոթքով։

2. Տե՜ր, օգնի՛ր լսեմ
Հիսուսի ձայնը,
Քաղցր խոսքերը,
Իր սուրբ պատգամը։